Werkwijze

Werkwijze

 

Maatwerk is voor ons de standaard. Daarbij vindt u het belangrijk te weten waar u aan toe bent. De duidelijke en open communicatie waar O+ voor staat, bereiken we door samen een aantal stappen te doorlopen:

• Oriënterend gesprek en uitleg over onze werkwijze.
• Schriftelijke vastlegging van deze bespreking.
• Offerte voor de uitvoering.
• Uitvoering.

De kosten voor opdrachten zijn mede afhankelijk van het soort en de grootte van uw onderneming. O+ Organisatieadvies sluit altijd een maatwerkovereenkomst met u. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.