Nieuws

Nieuws

 

O+ Organisatieadvies aanbieding

Op 1 november 2008 zijn wij gestart met O+ Organisatieadvies. Achteraf bezien net op het moment dat de crisis ook in Nederland voelbaar werd. Wij zijn er dan ook extra trots op dat wij zoveel jaar later nog steeds mogen werken aan uitdagende opdrachten voor vele opdrachtgevers.

Als kado willen wij u de komende maanden graag het volgende aanbieden.

Analyse en actielijst (Is uw onderneming klaar voor groei?) voor € 499 in plaats van € 998. Een korting van maar liefst 50%!

Wat gaan we doen?

1ste gesprek (inventarisatie)

Uitvoeren analyse

2e gesprek (advies, resultaten en actielijst)

Uw resultaat is duidelijkheid en vertrouwen in het slagen van de acties.

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


Een gezond bedrijf?

Bent u ook klaar met deze onzekere economische tijden? En wilt u zich weer bezighouden met kansen? Wij zijn het helemaal met u eens.

Zo beschikt u met onze Quick Winst Scan© snel over een actielijst met onderwerpen voor een gezond bedrijf. Uw bedrijf.

Werkwijze

Wij nemen in een persoonlijk gesprek met u de scan door. In maximaal 1 uur tijd komen 14 hoofditems aan bod. Het doel is om te bepalen welke acties snel een verbeterde rentabiliteit, liquiditeit en cashflow tot gevolg hebben.

Interesse?

Heeft u interesse in de Quick Winst Scan© of wilt u er meer over weten?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


Masterclass Succesvol ondernemen door verandering!

Afgelopen jaar hebben Wim Burger van De Wolf & Partners accountants en adviseurs en Kees Hermes van O+ Organisatieadvies de masterclass "Succesvol ondernemen door verandering" voor MKB-ondernemers verzorgd.

Het onderwerp was turn around management. Hoe en wanneer grijp je effectief in om als ondernemer succesvol te worden en te blijven?

Wilt u meer weten over deze masterclass?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


Bedrijfsopvolging bij kleinere bedrijven

Uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht blijkt dat kleine ondernemers niet de juiste adviseur kunnen vinden bij het overdragen of beëindigen van hun bedrijf. Maar liefst 90% ondervindt hier problemen bij.

Opmerkelijk?

Niet voor ons. Wij hebben dit jaren geleden al geconstateerd. Vervolgens hebben wij een werkwijze ontwikkeld die volledig afgestemd is op deze ondernemers. Het resultaat is verbluffend. Alle bedrijfsoverdrachten waarbij wij deze methode hebben toegepast, zijn succesvol verlopen.

Wilt u ook uw bedrijf succesvol verkopen?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


Symposium "Slimmer werken met personeel"

Wij hebben samen met de Van der Maat Groep een lezing verzorgd tijdens het symposium "Slimmer werken met personeel". Wij hebben vooral stilgestaan bij het gezond en met plezier werken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor medewerkers, maar zeker ook voor u als ondernemer.

Wilt u meer weten over gezond en met plezier werken?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


KvK themadag bedrijfsoverdracht

Wij hebben een workshop gegeven voor 70 ondernemers tijdens de themadag bedrijfsoverdracht van de Kamer van Koophandel. De aanwezigen gingen aan de slag met vragen als waar 'zit' de emotie bij verkoop en welk effect heeft dat op u en het proces. Er werd hard gewerkt en natuurlijk ook veel gelachen. Een mooie avond die zeker een vervolg krijgt.

Wilt u meer weten over deze workshop?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


Leren van elkaar bijeenkomsten

Meerdere keren per jaar organiseren wij leren van elkaar bijeenkomsten. De bedoeling is dat een groep ondernemers bij elkaar komt om te sparren over bedrijfsvraagstukken en zakelijke thema's. Ook persoonlijke ontwikkelpunten komen aan bod. Vorige deelnemers gaven aan dat leren van collega ondernemers inspireert, energie geeft en bruikbare handvatten oplevert.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten, of bent u benieuwd naar wat het vorige deelnemers heeft opgeleverd?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.


Congres

Op het congres "Winst door gezond samenwerken" hebben wij een workshop verzorgd over samenwerking. Hierbij kwam aan bod:

  • wat is echt samenwerken
  • met wie werkt u samen, wilt of moet u samenwerken
  • op welk niveau werkt u samen en wilt u graag samenwerken
  • wat is het resultaat van samenwerking

Wilt u meer weten over deze workshop of bent u geïnteresseerd in andere onderwerpen?

Stuur een mail naar info@oplusorganisatieadvies.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen: (0162) 510 207.