Structurering van de interne organisatie

Structurering van de interne organisatie

 

Hoe kom je tot een gestroomlijnde onderneming waar efficiënt gewerkt wordt? Uw organisatie heeft een bepaalde structuur, wij helpen u om deze structuur te optimaliseren. Daarbij maken we onderscheid in vier gebieden:

• Communicatiestructuur
• Organisatiestructuur
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
• Managementinformatie

Na het in beeld brengen van uw organisatie, ontvangt u een ontwerp voor een nieuwe of aangepaste structuur. Een ontwerp op maat, met als doel het verhogen van uw rendement. Het is ook mogelijk om uw bedrijfsprocessen digitaal vast te leggen. Op deze manier zet u met gemak een krachtig en onderhoudbaar bedrijfsvoerings- en kwaliteitssysteem in uw onderneming neer.